හංසි
on January 30, 2020 16 views

දිය පොදක් වෙමින්, එච් ආර් ජෝතිපාල,
නිර්මාණය - නදී නිසංසලා,
Diya Podak Wemin, H. R. Jothipala,
Created by Nadee Nisansala
..............................................................
දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියළෙන පිපාසෙට
නුග රුකක් ලෙසින් උතුරා යන විඩාවට
පිපි මලක් උනා මල් නොපිපුණු තටාකෙට
ඔබ අගෙයි ළඳේ හෙට අදටත් වඩා මට

අරුත් සුන් වදන් පවසන ගිරවු දොඩමළු
හෙටත් නගපු දෙන් ඔය කිචිබිචිය සුළු සුළු //
තිගැස්සී සැනින් ඔබ වියයුතුද බියගුළු
දකින්නට ලැබෙයි අපටත් සිසිල අරුණළු

දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියළෙන පිපාසෙට //

ඔබේ ප්‍රිය වදන් පුදදෙන සහන සිතිවිලී
අරන් එයි පෙරන් අපමණ සුවය සැනසිලී‍
සුගන්ධය ලැබූ දින ඇත අවට වෙළි වෙළී
මගෙන් රන්මලී කුමටද සැලෙන සිතිවිලී

දිය පොදක් වෙමින් තොල් වියළෙන පිපාසෙට //

Categories: Music
Be the first person to like this.